↑ Return to Zemědělství

Popis farmy

Naše farma je typický rodinného typu. Pracujeme na ní pouze otec se synem. Z větší části s vlastní mechanizaci a minimum prací zajišťujeme cizími službami. O velikou část „papírování“ se nám z větší části stará manželka a mamka Pavla, které za to patří velký dík.

Farma se nachází v řepařské výrobní oblasti, regionu mírně teplém, mírně vlhkém. Půdy jsou zrnitostně všechny středně těžké, půdního typu převážně luvizem (dříve ilimerizovaná půda). Bonita půdy se v naší oblasti pohybuje od 6 do 9 Kč/m2 maximálně.
Výměra zemědělské půdy zahrnuje cca 200  ha orné půdy a kolem 1 ha luk v katastrech Poruba, Svinov, Polanka nad Odrou, Klimkovice, Krásné Pole, Jistebník, Bartošovice aj.
Vlastní charakteristika farmy vyplývá částečně i z přítomnosti velkoměsta a to se všemi jeho plusy i mínusy ovlivňujícími zemědělství a jeho mimoprodukční funkce.

V součastné době neprovozujeme žádnou živočišnou výrobu, sklizená píce z luk je určena výhradně na prodej. Sláma je drcena a zaorávána nebo lisována a prodávána.
Pěstujeme široké spektrum plodin, více i méně vhodných do naší oblasti (ječmen, pšenice, sója, řepka, kukuřice, oves, mák, trávy na semeno atd.).

K rostlinné výrobě patří i posklizňová linka se skladovacími prostory, kde jsou zpracovány produkty vlastní i produkty ostatních prvovýrobců.

Stále hledáme další ornou půdu k pronájmu i koupi.
Nabídněte!!!